Park Kiadó kiadó termékei

Könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek

Totálisan felforgatott felsőoktatás, tüntetések, óriási bulik és karunk hallgatóinak mindig izgalmas hétköznapjai — ezekről számoltak be szerkesztőségünk munkatársai és között. Kiadványunk kordokumentum a pécsi bölcsészkar és egyben egész Magyarország elmúlt évtizedéről, ám a történet természetesen nem ér véget ezzel. Gyűjteményünkben oldalon keresztül sorakoznak az újság főszerkesztői által fontosnak, avagy egyszerűen csak megörökítésre méltónak talált korabeli cikkek.

Ezzel a kötettel kívánunk újabb, legalább ennyire sikeres tíz évet a PécsiBölcsésznek!

fél évvel ezelőtt abbahagytam a dohányzást

A szerkesztők Megjelenés dátuma: StemleR Miklós Nem félek attól, hogy György Miért kellene tüntetni? Bálint Dávid Mocsárban ragadt csodaszarvas És végül a győztes egyedül marad Lenthár Balázs, Vidó Gábor Beszt of Várnagy Szabolcs Valós énünk Bálint Dávid, Lenthár Balázs Az emlékezet Mészáros Gabriella Viszlát Magyarország Göbl Zsombor Ki figyeli a figyelőket?

könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek minden tablettát

Pál Balázs, Várnagy Szabolcs Én a vizilovakkal vagyok Göbl Zsombor Kubrick az oltáron Bálint Dávid, Várnagy Szabolcs Jogbiztonság helyett. Bálint Dávid Akik legyőzték Dr. Várnagy Szabolcs Fondorlatos összeesküvés Lenthár Balázs A karriered létrejöhet Nagy Éva Anna Komfortos nosztalgia Azok nincsenek Kocsis Árpád Egy a világ, egy a harc De szerzői példányt kapni — az tudod milyen? Aztán a pécsi bölcsészkarra kerültem, ahol az adott terület jegyzett lapjai közül többet is szerkesztettek: a Szocreál, a Szép Literatúrai Ajándék vagy a Déli Felhő mindenképpen emlékezetes folyóiratok maradnak — még ha ezek mindegyike meg is szűnt.

Ugyanitt — már a Pécsi Tudományegyetem Romológia Tanszékén — kezdtünk bele egy hallgatói folyóirat szerkesztésébe a es évek első felében, olyanokkal, mint Kiss Tibor Noé, mára ismert író és szerkesztő, Nagy Robival vagy éppen Bogdán János Amigóval, akinek lenyűgöző festményei azóta ezerfelé vannak falakon a világban.

A közéleti könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek sohasem vonzott — ebből az áttekintésből ez alighanem kiderült.

hogyan ne zsírosodjon meg a dohányzásról?

Ráadásul nem szeretem a gyors megírásokat, a stilárisan össze nem rakott szöveget. Hogy úgy mondjam, a szövegnek nem az információeleme mozgat. A kilencvenes években Szombathelyen tanultam. Akkoriban azt gondoltam, de azt hiszem, ez amolyan kollektív gondolat volt a világról, hogy benne állunk a dolgok közepében.

Ránk szakadt a filmek elképesztő tömege — az olasz realizmustól a francia, angol újhullámon át az amerikai független filmekig —, és minden este moziban ültünk. Aztán annyi könyv, folyóirat jelent meg hirtelen, hogy ki sem mozdultunk napközben a tanszékről, olvastunk másolatban, eredetiben, könyvesboltból kilopott könyveket, szakszervezeti könyvtárak árverezésén vásároltunk raktárból Hajnóczyt, 20 és 30 forintért kazettákon komolyzenét. Akkoriban egy aukción a Nyugat egy teljes évfolyamához sikerült hozzájutnom: egyetlen licitálóként forintért.

Könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek emlékszem az összegre, az összes megtakarításomat jelentette ez. Volt néhány felsőbb éves hallgató akkortájt, akik nekikezdtek a lapcsinálásnak. Ez lett a Kilátó, amely abban az időszakban Európa! Zsil Gilbert Csaba — igen, 6 Beck Zoli Az írástudó hallgatók lapja Az a kihívása egy olyan periodikának, mint a PécsiBölcsész és elődje, a De Facto, hogy az egyetemi-kari közéletre való érzékenysége túlmutasson a mindenkori közhelyeken, és ne ragadjon le a tényinformációk lajstrománál.

Legyen tájékozott, de ne legyen tudálékos, legyen érdeklődő és legyen kritikus, legyen lojális, de ne legyen meghunyászkodó. Azt hiszem, a PécsiBölcsész írásainak java — és ez a mindenkori szerkesztők dicséretét zengi — képes volt ennek megfelelni. Továbbmegyek: ez az akarat látszik át szövegeken és szerkesztői szándékon, miközben — és ezt különösen fontosnak tartom — nem kész újságírók foglalkoztatása történik, inkább az írás, a zsurnalisztika tanulóhelye a PécsiBölcsész, ahol minden lapszám és minden írásmű egyszerre tanulási szakaszt is jelöl: a szerzők saját szakmai élettörténete is ez a lap.

Széles út – keskeny út

Mondjuk olyan, hogy bátran pakolhatják portfóliójukba, vagy vihetik hónuk alatt, ha referenciára volna szükség; éppen úgy, ahogy a bölcsészkar dicsekedhet írástudó diákjaival. Kari lapok és remények dett sablonjaival, túllépni az üzemi lapok poros remittendáin.

Ezen médiumok munkatársai meglehetős bátorsággal fordultak az akkoriban divatba jövő új műfajok felé: meghonosították ezen a területen is a gonzó-újságírás néhány elvét, vállalták a kísérletezés és szubjektivitás lehetőségét, keresték a vizualitás helyét a médium szerkezetén belül. Ezen — hol legális, hol féllegális keretek között működő — műhelyek hagyománya jól érzékelhetően jelen van e kötet írásaiban, szemléletmódjában és témafelvetéseiben.

Korképek Január Legendák Bárdossyról.

Jelen dokumentum-összeállítás egy pécsi egyetemi periodika elmúlt 10 évének történés-sorozatát mutatja be egymás mellé helyezett újságcikkek és az alkalomra készített visszaemlékezések tükrében.

Mozgalmas évtized áll könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek kötet szereplői mögött: változott az újság neve, a főszerkesztő személye, a munkatársak összetétele, s ebből következően módosultak a lapkészítés elvei is. S a lapot körülvevő egyetemi-társadalmi környezet sem maradt ugyanolyan: amíg es évek elején a magyar felsőoktatás expanziója és átalakítása állította nehezen megoldható feladatok elé az egyetemeket, egy évtizeddel később már az állandósuló forráskivonások, kormányzati büntetőexpedíciók okoztak még súlyosabb gondokat.

Ugyanakkor sokkal többről szól ez a kötet, mint egy évtized során felgyűlt anyag értő szemű összeválogatásáról; többről, mint egy egyetemi szubkultúra sztenderdnek nevezhető témáinak — letöltendő zenéknek és megnézendő filmeknek, új médiumoknak és régi kocsmáknak — kötelességszerű felsorolásáról.

Mindezeken túl, az élvezetesen megírt sorok mögül-között ugyanis kiolvasható egy kis nyilvánosságtörténet is, fontos adalék a es évek pécsi nem csak egyetemi sajtótörténetéhez. E tágabb kontextussal kapcsolatban két aspektust érdemes kiemelni: egyrészt jól érzékelhetően létezik egy több évtizedes folyamatosság Pécsett az egyetemi újságírás területén, amelyre a kötetben szereplő lapok szerzői és szerkesztői is magától értetődő módon küzdelem a dohányzásban rb. Többek között a Pécsi Campus, a Szubjektív Rádió körül már a es években olyan progresszív szerkesztőségek jöttek létre, amelyek megpróbáltak szakítani az egyetemi újságírás kiürese- Egy másik kérdéscsoport már túlmutat a szűken vett újságírás területén, s azokra a különböző intézményes hálózatokra irányítja rá a figyelmet, amelyeknek ezen lapok is fontos elemei voltak.

Ugyanis e szerkesztőségek, noha kis létszámú baráti társaságok voltak, de soha nem bezárkózóak; sűrű kapcsolatháló fűzte őket egyrészt a már professzionális helyi vagy országos médiumoknál könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek egykori egyetemi társaikhoz, akik aktuális szabadságharcaik közepette is fontosnak tartották megőrizni ezeket a kapcsolatokat, segíteni és támogatni az újabb generációk képviselőit.

Beszélgetések

S ezen a módon a helyi, professzionális szerkesztőségek is — ha aktuális vezetőik éppen igényelték ezt — képesek voltak arra, hogy frissességüket megőrző, megújulásukat lehetővé tevő munkatársakat toborozzanak a csapatukba. Legalább ennyire fontos volt e szerkesztőségek kapcsolata a Pécsett szintén nagy hagyományokkal rendelkező zenei szubkulturális szcénával: a közös programok és rendezvények szervezése mellett talán még fontosabb volt egy egymást kölcsönösen erősítő szemléletmódbeli hasonlóság folyamatos megtapasztalása és megjelenítése.

Ezek az egyetemi lapok is sokat tettek azért, hogy Magyarországon, egy vidéki városban a megszokottnál plurálisabb, nyitottabb nyilvánosság működhetett az ezredforduló környékén — országos médiumok helyi stúdióival, városi médiumokkal, kereskedelmi rádiókkal és televíziókkal, pályázati pénzekből vagy magánadományokból fenntartott kritikai lapokkal, különböző módokon összegrundolt periodikákkal. Ennek a korszaknak az új évtized vetett véget: az Európa Kulturális Fővárosa projekt lezárulása után gyakorlatilag felszámolódott a helyi nyilvánosság sokféle intézményrendszere, politikai orrspray mellékhatásai gazdasági megfontolásokból egymás után zárták be a különböző szerkesztőségeket, lehetetlenítették el a még létező műhelyeket.

Egy ilyen helyzetben nyilvánvalóan felértékelődnek a még működőképes struktúrák: azok a megmaradt szerkesztőségek, amelyek e viszonyok között is képesek a helyi szcéna aktuális eseményeivel foglalkozni, olvasóközönséget megteremteni maguk számára, könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek ezzel a helyi nyilvánosság fontosságának üzenetét is fenntartani.

A remény most Bennetek van. Szíjártó Zsolt Kari lapok és remények 7 Csinálj kari lapot! A gyakorlatra mindig is gyanakodva tekintő vérbeli bölcsész módjára megpróbáltam elhessegetni magamtól ezt a megtiszteltetést, kevés sikerrel.

Jöhetett hát az a kaland, ami új pályára terelte életemet, és amiből ez a kiadvány is kinőtt. Hallgatói újságot sok könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek csinál az ember.

Sehol se vagy. Mily üres a világ. Egy kerti szék, egy kinnfeledt nyugágy. Éles kövek közt árnyékom csörömpöl.

Akármik is az indítékok, a pécsi bölcsészek mindig is szerettek és tudtak újságot írni, nem csoda, hogy az es évek többszörösen díjnyertes egyetemi lapját, a Pécsi Campust is többnyire karunk hallgatói cipelték hátukon. Talán a mára a hallgatói újságírás történetének fontos fejezetét képező Pécsi Campus sikere volt az oka annak, hogy a XXI. A és eleje között félévről félévre változó formátumban és névvel létező orgánumról fő az olvasók elbizonytalanítása!

A zaklatott sorsú újság azonban tavaszára elhalálozott, és bő egy évig a kari lap kérdése nem is volt könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek — akit érdekel, hogy ebben az időszakban mi foglalta le a Könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek Önkormányzatot újságkiadás helyett, az olvassa el az Akire büszkék vagyunk?

Felsőbb éves bölcsészhallgatóként nehezen toleráltam a laptalanságot, úgy gondoltam és gondolom, hogy egy magára adó bölcsészkaron, ahol a jövő véleményformáló értelmiségét képzik, kell lennie egy olyan orgánumnak, amely teret ad a 8 Stemler Miklós - De Facto I - IV Az ember hasonlóképpen csinál kari lapot, mint zenekart: hozzá hasonlóan gondolkodókat keres.

Óriási szerencsém volt ezen a könnyebb leszokni a dohányzás szívfájdalommal az ifjúsági dalszövegek, hiszen a De Facto névre keresztelt újszülött körül két olyan rovatvezető is bábáskodott, akik felkészültsége és elkötelezettsége nélkül ez, a most már több mint 10 éves történet még kezdete előtt véget ért volna. Burány Szabolcs és Nógrádi László filosz és nógrádi a De Facto hasábjain természetesen nem voltak egyedül; talán ez a elejére összeálló gárda volt a legerősebb a lap könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek, de a tévedés és elfogultság jogát fenntartom.

Ez a gárda sem ért volna azonban semmit, ha nem kapjuk meg a lehetőséget, ez pedig a már említett Szabó Gábor HÖK-elnök érdeme volt, aki egyszerre nyújtott nagyfokú szabadságot és biztonságot, követendő példaként minden kari lap számára. Az újságírás a szabadság terepe, azt az elfoglaltságot, ami ezt nem veszi könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek, sok mindennek hívhatjuk — píárnak, idő- és papírpocsékolásnak —, de nem újságírásnak.

A De Facto ennek szellemében alakult, amit jól jelzett a mindjárt az első számunk nyomán kialakult minibotrány.

„Az egyszeriség kínja”

Fő témánk az akkori kari vezetés személyzeti politikája elleni tiltakozásképpen lemondó Kálmán C. György tanszékvezetővel készült interjú volt, aminek a vezetés kifejezetten nem örült, de jól mutatja a pécsi bölcsészkar szellemiségét, hogy sem akkor, sem később nem érte semmilyen retorzió szerkesztőségünket. Nem a harc és a konfliktus volt azonban a lényeg, hanem az öröm, az alkotás és munka öröme.

Tíz éves a pécsi bölcsészkar lapja, a varázslat pedig folytatódik. Akkor meg miről is? A szósz ben a bolognai európai oktatási csúcstalálkozón az európai uniós belépésre váró országok oktatási, illetve felsőoktatási miniszterei megállapodtak, hogy ig létrehozzák az egységes Európai Felsőoktatási Térség nevű szószt.

A duális — minő meglepő — két plusz egy szintre bontott egyetemi képzést jelent; az alapképzési szintet bachelor, BAa szakképzés szintjét master, MA és a már régóta működő doktori képzést.

A szakképzés a rendszerben az alapképzés feltétele. Egy kisebb lapáttal rátesz a történetre az Oktatási Minisztérium is, ugyanis Magyar Universitas Program néven beszélgetés a dohányzás divat-tiszteletbeli betegség nagyon váratlan következik a magyar felsőoktatás történetében: egy újabb reform. De mitől is lesz reform egy átalakítás?

Elsősorban a képzés rendszerének átszabása miatt, másrészt — természetesen — gazdasági megfontolások okán. A munkaerőpiac igényei sajnálatosan rengeteg ponton térnek el a mai felsőoktatás által kínált lehetőségektől.

Érdekes adalék a történethez, hogy a rendszer alapját képző igen széles bemeneti oldalhoz képest hogyan alakul a különböző fokozatok kimeneti oldala. A BA képzés után — a minisztérium idevágó tanulmánya szerint — a végzettek negyven százaléka nyer felvételt a MA képzésbe. A jelenlegi viszonyokhoz képest ez az alapképzésben és a doktori képzésben is expanziót jelent. A főiskolai képzéseket részben kiváltó BA kevésbé lesz elméleti a klasszikus porosz egyetemi képzéshez képest, és kevésbé lesz gyakorlati a főiskolák által adott oktatáshoz képest.

A magyar felsőoktatás már régen megérett egy átfogó átalakításra, amely alkalmassá teszi a megváltozott társadalmi elvárások és hallgatói létszám kezelésére. Ez nyilvánvalóan döntően hat a magyar társadalom szerkezetének későbbi módosulására is.

Lényeges ugyanakkor, hogy ebben a magyar állam szerepének továbbra is könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek fontosnak kell lennie, hiszen a felsőoktatás olyan közjó, amelynek a széles néprétegek felé nyitottságának biztosításában az államot felelősség terheli.

Megjegyzem, hogy jelenleg hasonló kérdések kerültek a társadalmi nyilvánosság fórumain előtérbe az Európai Unió sok országában Kérdéses lehet ezért, hogy a piaci mechanizmusok önmagukban alkalmasak lehetnek-e a felsőoktatás problémáinak akadémiai és gazdasági szinten egyformán megfelelő kezelésére.

Az állam szerepe — ismerve a magyar társadalom jelenlegi teherviselő képességét is — még hosszú ideig meghatározó lesz nemcsak a kedvező felsőoktatási jogi környezet megteremtésében, hanem fenntartóként is. Örvendetes, hogy a reformfolyamattal kapcsolatban az előterjesztés készítői hangsúlyozzák az ütemezés fontosságát, mivel magunk is komoly veszélyt látunk abban, hogy egy elsietett, a változások hatásait figyelembe nem vevő átalakítás csak zavart és ellenállást váltana ki a felsőoktatás résztvevőiben, és ez óhatatlanul a reform akadályozása irányába hatna.

Közös érdek, hogy a bolognai elvek érvényesítése ne csak egy meggondolatlan állami beavatkozásként, hanem a struktúra valódi jobbításaként jelenjen meg. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha az átalakítást nem csupán jogalkotási kérdésként kezeljük. Lényeges gátló tényező a reform véghezvitele szempontjából a jelenlegi állami költségvetés. Ebben ugyanis a felsőoktatási szféra számára betervezett forrásokat vizsgálva kiderül, hogy valódi többletforrás nélkül kívánja a kormány és az oktatási tárca véghezvinni a reformot.

Ehhez elengedhetetlenül hozzá kell hogy tartozzon a fejlesztések sorozata, illetve a szerkezetváltás Holnap abbahagyom a dohányzást és az ivást megterhelő költségvonzata, amely nélkül a könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek felsőoktatás átalakítása lehetetlen; ha a jelenlegi körülmények között kísérlik meg bevezetni azt, nem lesz több egy látszatintézkedésnél.

Énekelt még mást is, volt benne tank meg Románia. Nem, nem az első tévéközvetítést néztem a berlini olimpiáról, csak a törisekkel eltöltött felejthetetlen gólyatábori emlékeimet elevenítettem fel. A történetnek van folytatása: a heveskedő fiút felsőbb éves szaktársai győzködték, miszerint jobb lenne, ha ezt most befejezné, mert nem biztos, hogy minden tökéletes volt, amit vicces bajszú példaképe csinált.

  • Rosszul érzem magam, leszoktam a dohányzásról
  • A posta előestéjén abbahagytam a dohányzást
  • Le nem mosom róla soha.
  • Megjelenik havonta - V.
  • Но если бы та же доска была укреплена лишь на ладонь от поверхности земли, ты прошел бы по ней без малейшего затруднения.
  • Park Kiadó kiadó termékei
  • Расскажи нам, однако, - как ты нашел дорогу.

Ezek szerint ennyiben könnyebb leszokni a dohányzásról az könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek dalszövegek van a Vásárhelyi Mária által jegyzett felmérésnek, amelyben a történelem szakos hallgatók előítéletességét vizsgálja. A tudással csökken az előítéletesség, mondja, és lám, igazat kell adnunk neki, hiszen statisztikával is tudja igazolni. A felmérés közzététele után a különféle egyetemek más-más utakat választottak.

A szegediek megijedtek, ők lettek a legrasszistábbak a felmérés szerintés akcióprogramot hirdettek a helyzet megváltoztatására; a pázmányosok inkább magát a felmérést kritizálták. Úgy tűnik azonban, sajnos dúl a rasszizmus a szociológusok közt is, hiszen a Könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetének vezetője is túl célzatosnak vélte a kérdéseket.

A történet mindenhol hasonló, maradjunk tehát most Pécsnél. Az egyetemen végzett felmérést következetesen engedély készen áll a dohányzásról való leszokásra? végző hölgy szerint mi igen jól szerepeltünk, hiszen még dobogósak sem lettünk rasszizmusból.

Büszkeségre így sincs okunk: jó eredményünk ugyanis csak a szegediek és az egyházi egyetemek csúfos szereplésének köszönhető. A mintavételről csak jót mondhatunk, hiszen csak Pécsett megkérdeztek nyolcvan hallgatót, ami a szakosok mintegy ötöde. Sajnos országos jelenség, hogy ezek a hallgatók már csak kérdőívet kitölteni járnak egyetemre, tudo rak tunetei azóta sem látni őket.

Ellenben én magam is hallottam több emberről, aki állítólag ismer vala- kit, aki látott ilyen kérdőívet. A kérdezés metodológiai vitáját meghagyom az ehhez jobban értőknek elolvasható a PPKE honlapjánde a pécsi tapasztalatok alapján mégis lenne néhány észrevételem.

5kritikus hiba, amit ne kövess el, ha le akarsz szokni a dohányzásról

Nem árt ugyanis, ha egy felmérést kérdezőbiztosok végeznek, nem hallgatók, mint ahogy nálunk történt. Az sem baj, ha a kérdezettek ténylegesen reprezentatív mintát alkotnak, és nem célzatosan a történészek közt szélsőségességükről ismert hallgatókat keresik meg.

Naplójegyzetek

Sokáig kétségbeesve kerestük a kérdéseket, mivel Vásárhelyi Mária tévényilatkozatában ezeket nem osztotta meg velünk, mondván: a kérdések önmagukban félreérthetők. Neki is álltunk ördögi mosollyal félreérteni. Vajon mi a könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek, politikailag korrekt válasz a következőre: a házasság szempontjából nincs annak jelentősége, hogy valaki zsidó vagy nem zsidó?

A válaszolók többsége szerint nincs jelentősége, amivel nyilván nem értene egyet egy bölcs rabbi; valamint tényleg sokat kellene egy zsidónak változnia ahhoz, hogy ne különbözzön a magyaroktól. Bár ha az is kérdés lenne, hogy kell-e egyáltalán változniuk, az eredmény merőben más is lehetne.

Korábbi megegyezés szerint nem végezhető politikai tevékenység az egyetemen vagy ez csak egy semleges kutatás volt? Nos, legfeljebb nem fogjuk megtudni, van-e változás. Márpedig lesz, hiszen a szerző szerint is csökken a rasszizmus a képzés előrehaladtával.

cigaretta a porcelán dohányzásról való leszokáshoz dohányzás és kábítószer függőség miatti betegségek

A történelem szak áldásos hatásai: idejön a fajgyűlölő elsős, aki csak társadalmunk kárára válna, majd toleránsan, a cigányokra és a holokausztra is mély rálátással, érett gondolkodással lép ki a nagybetűs életbe. György egyetemi tanárral, a Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék leköszönő vezetőjével.

Másrészt a tanszéket érintő kari döntések némelyike arra ösztönzött, hogy előbb hozzam meg ezt az elhatározásomat. DF: Milyen jellegű ügyek voltak ezek? Az év elején egy körlevélből értesültek a Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék oktatói a könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek kódolása Yoshkar ol-ban, hogy Kálmán C.

György egyetemi tanár, tanszékvezető saját elhatározásából, idő előtt távozik posztjáról. Lapunk eme váratlan döntés okairól kérdezte a professzort, és arról, hogy hogyan ítéli meg a kar és az egész magyar felsőoktatás helyzetét könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek.

De Facto: Úgy értesültünk, hogy ön július elsejei hatállyal lemond tanszékvezetői tisztségéről.

könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági dalszövegek fórum a dohányzásról való leszokáshoz

Mi vezetett eme döntéséhez? Kálmán C. György: Nos, mind hivatalos, mind személyes indokok közrejátszottak a döntés meghozatalában. Úgy éreztem, érzem, hogy a tanszékvezetői munka más értékes tevékenységek elől veszi el az időt, nem maradt elég energiám például a hallgatókkal való foglalkozásra, amit sokkal fontosabbnak érzek; az adminisztratív feladatok miatt épp az oktatásra jutott kevesebb időm.

Ezért ötéves mandátu- K.