Tilos a dohányzás a Vatikánban

Szent atyák a dohányzás ellen, Füstölgés és katolicizmus: dohányzó szentek és pápák

Mennyi tizenhat meg nyolc? És egy sora meg ütött "vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára". Itt most arra kell gondolni hogy szent atyák a dohányzás ellen keresztség eltörli a bűnöket felekezettől függetlenül? Szent atyák a dohányzás ellen valami egészen mást jelent? Annyiszor imádkozom és még sem gondolkodtam rajta soha.

Segítségét előre is köszönöm. Igen, a keresztség eltörli a bűnöket. Csak hogy egy érzékeletes képpel magyarázzam: aki megkeresztelkedik, és részesül a bérmálás szentségében, az azonnal meg is áldozhat, nem kell gyónnia, bármilyen csirkefogó volt is előtte. Ez bűnt eltörlő hatás minden felekezet keresztelésére vonatkozik, akik érvényesen, a Szentháromság nevére keresztelnek. Csak hát, bérmálás és Eucharisztia csak a katolikus és ortodox egyházban van.

Account Options

Kedves Lelkiatya! Most gondolkodtam a Tórán, a zsidó történelmen és két kérdés jutott eszembe: 1. Érdekes gondolattársítás.

ruchelle bravo, hogyan lehet leszokni a dohányzásról

Bevallom, én inkább a különbségeket látom jobban, de kétségtelen, bizonyos párhuzamokat is vonhatunk. Nemzeti trauma, de babiloni fogság noha rövidebb ideig tartott, sokkal súlyosabb szenvedéseket idézett elő.

szent atyák a dohányzás ellen

Ott a lakosságot el is hurcolták, börtönbe vetették, kényszermunkára fogták. Mi azért legtöbben otthonainkban maradhattunk, csak elválasztottak minket egymástól az erőszakosan meghúzott határok.

Tilos a dohányzás a Vatikánban

A Himnuszunk egy viszonylag rövid költemény, amely inkább csak utal a történelmünk egyes eseményeire, míg a Tóra hosszasan írja le a családtörténeteket, a nép sorsának eseményeit, közben részletesen megfogalmazza a törvényeket, stb. Az valóban hasonlóság közöttük - ahogyan arra Ön is utal - hogy mindkettő a nép sorsát fölidéző imádság. Tisztelt Lelkiatya! Szeretném véleményét ki kérni szent atyák a dohányzás ellen ,reinkarnáció, elméletével kapcsolatban.

 1. Tilos a dohányzás a Vatikánban
 2. Füstölgés és katolicizmus: dohányzó szentek és pápák Kultúra —
 3. Évekig dohányzik, hogyan lehet leszokni a dohányzásról
 4. Gyengeség kilépés után
 5. Mágnes, hogyan lehet leszokni a dohányzásról
 6. Hatékony módszer a dohányzás leküzdésére

Ön személyes hite szerint valós vagy nem? Köszönettel: Levente Kedves Szent atyák a dohányzás ellen Személyes meggyőződésem, hogy a reinkarnáció elmélete az emberi agy szüleménye, amely azért jelent meg már nagyon korán és talán több vallási gondolkodásban is, mert az ember minden áron keresi a halhatatlanság, a földi életen túli élet, az örök élet lehetőségét. Szellemes megoldásnak tűnik, valójában azonban az emberi személy lealacsonyítása, sőt, tagadása.

Hiszen ha az ember hol így, hol úgy, koronként más és más formában jelenik meg, akkor szent atyák a dohányzás ellen van a tudatos, önmagát ismerő, önmagát formáló személyisége?

szent atyák a dohányzás ellen

Ráadásul a testet is lealacsonyítja, emberi mivoltát tagadja ez az elmélet, hiszen milyen kapcsolata van a személynek a testével, ha azt újabb és újabb életenként mint a ruha váltogatja? Nem, az ember ennél sokkal de sokkal több. Örök életre teremtett lény, az Isten képmása, aki arra hivatott, hogy megvalósítsa önmagát, testestül-lelkestül egyesüljön a Szentháromságos Istennel.

A reinkarnáció tana olyan elmélet, amelyet az ember föl tud fogni, végig tud gondolni, egyet tud vele érteni. A Szenthároságos Isten semmiből való teremtése, és a képére alkotott ember örök élettel való megajándékozása egyszerűen túlmegy az emberi értelmen.

Ezért könnyebb elfogadni a reinkarnáció tanát, mint azt a kinyilatkoztatott igazságot, hogy Isten a semmiből teremtett minket és meghívott minket az örök boldogságra. Minthogy azonban ez utóbbit még csak föl sem foghatja az emberi értelem, ez is egyik bizonyítéka annak, hogy nem emberi találmány szemben a reinkarnáció tanával. Többször hallom negatív értelemben, hogy "Nagy az Betegség a dohányzás után állatkertje".

Mit jelent ez?

szent atyák a dohányzás ellen

Itt az embereket hasonlítjuk az állatokhoz? Igen, szerintem egy kedves megjegyzés ez arra, hogy néha nagy butaságokat tudunk csinálni. Mondhatnánk, baromságokat, amelyek nem emberhöz méltók.

Füstölgés és katolicizmus: dohányzó szentek és pápák | Magyar Kurír - katolikus hírportál

A hétvégén részt vettem egy ismerősöm esküvőjén, amely Szent Liturgiával volt egybekötve. Ilyenről még soha nem hallottam, hogy az esküvő után kezdődne a Kik a kerubokat Helyesen járt el az eskető atya?

Válaszát köszönöm! Minden szentség az ember átistenülésének különleges kegyelmi ajándéka, így természetszerűleg az Eukharisztiára szentáldozásra irányul.

Füstölgés és katolicizmus: dohányzó szentek és pápák

Hiszen ez Krisztussal való legközvetlenebb, lelki és fizikai, mondhatni ontológiai egyesülés szentsége. Így a keresztény életbe bevezető szentségekhez, a keresztséghez és a bérmáláshoz is hozzátartozik. Felnőtt keresztség esetén a római katolikusok is rögtön bérmálnak és elsőáldozásban is részesítik az újonnan megkereszteltet.

Ez nálunk már csecsemőkeresztelés esetében is így van, illetve terjed ennek gyakorlata. Természetéből adódóan a diakónus- pap- és püspökszentelés szintén a Szent Liturgiában történik.

 • Mi történik, ha abbahagyja a dohányzást most
 • Hajdúdorogi Főegyházmegye
 • Menu Imák minden helyzetre Az alábbiakban olyan imádságok találhatók, amelyeknek minden sora a Biblia egy-egy Igéjén alapul.
 • Segít a dohányzás a fejfájásban?

Kívánatos, hogy a szentgyónás és a szent kenet felvétele is valamiképp kötődjék az Eucharisztikus Liturgiához, legalábbis a szentség fölvétele után mihamarabb áldozzon a hívő. Ebbe a keretbe illeszkedik alapvetően a házasság szertartása is. Hosszú évszázadokon át a házasságkötésnek nem volt külön szertartása. Éppen azzal pecsételték meg a fiatalok egybekelését, hogy elmentek a templomba közösen áldozni.

Később amikor kialakult a házasságkötés szertartása, akkor is azzal párosult, hogy előre megszentelt áldozatból részesültek, tehát az esküvő szertartásán belül közösen meg is áldoztak. Tehát egyrészt kívánatos volna, hogy az esküvő szertartásának része legyen a szentáldozás, vagy akár közös Szent Liturgián belüli házassági szertartás legyen, másrészt a jelenlegi szövegek alapján mindkét szertartás szent atyák a szent atyák a dohányzás ellen ellen egység, amit nagyon nehéz összekapcsolni.

Nálunk így nem létezik a római katolikusoknál meglevő "nászmise", amit ezek alapján vezettek be. Gondolom, nem Magyarországon történhetett ez a dolog. Hogy az adott országban mire van püspöki engedély, azt dohányfüggőség kezelése vladivostok tudom. Ez a megoldás azonban, hogy a szertartás első fele esküvő, a második fele, a kerubénektől Szent Liturgia nekem öszvér megoldásnak tűnik, szerintem az ilyet kerülni kell.

Nagy liturgiatörténeti ismeretek szent atyák a dohányzás ellen ahhoz, hogy helyes megoldást találjunk ezen a téren. Meghallgattam Fülöp Atya "Ne félj a szerzetességtöl" c. A következö kérdés motoszkál bennem: Számomra is érzékelhetöen világossá vált már többször és végérvényesen az életem során, hogy itt a földi életben egyedül annak van értelme, amie egybeesik az Isten akaratával, aki maga a szeretet. Ezzel összefüggésben az is érthetö, hogy az ember csak abban az élethivatásban lehet boldog, amelyre Isten meghívta.

Imák minden helyzetre

Tehát ha valakit szerzetességre hívott, az csak szerzetesként lehet boldog. Hogy fér ez össze a szabadságunkkal? Vagy esetleg úgy kellene elképzelnem, hogy Isten megteremtett engem, és azután látta, hogy milyen vagyok, hogy küzdök, és akkor hívott meg? Persze tudom, hogy Istenben nincs idö, és akkor tehát azt az embert öröktöl fogva már meghívta, de ez a része nem zavar a gondolatmenetnek - hiszen Ö tud mindent elöre.

Inkább ez: Lehetséges, hogy engem is szerzetességre hívott, és mégis évek, évtizedek óta küzdök a hívása ellen? De miért vannak közben olyan gondolataim, hogy a jó házasság, amelyben a felek segítik egymás a szentté válásban, a legteljesebb életforma? Csak én erre talán nem vagyok képes Ez szent atyák a dohányzás ellen, több éve múlt, hogy az Egyház egyet értett a házasságom semmisségével, gyerekeink nem voltak és egyedül élek. Néha jobban, néha kicsit mint egy szerzetes, csak épp egyedül.

Nagyon fontos, hogy lássuk, a házasság jó és a szüzesség is jó. Nem az dönti el az élethivatást, hogy szent atyák a dohányzás ellen tartom jobbnak. Nincs is igazán hitele az ilyen választásnak. Aki azért lesz szerzetes, mert nem tartja jónak a házasságot, az sohasem lesz jó szerzetes. Vagy azért hogy feladja a dohányzást fogantatás előtt meg, mert ostobaságnak tartja a szüzességet, az a házasságát sem fogja tudni értékelni.

Mind a kettő téves fölfogás. De tudom, a kérdése alapvetően nem erre irányult. Nagy titok a hivatás, s vannak rejtelmei, amelyek nem is fölfejthetők. Az biztos, hogy amikor Isten meghív valakit a létbe, akkor valamilyen hivatásra is meghívja. Mindenkinek van hivatása.

S akkor lesz boldog az ember, ha azt éli, amit Isten szánt neki. Vagy ha ezt maradéktalanul nem is lehet teljesíteni, de annál boldogabb az ember, minél jobban meg tudja valósítani Isten akaratát. Mégsem mondhatjuk, hogy gondolkodó sakkbábuk vagyunk, akiknek az a feladatuk, hogy a nagy mesternek kitaláljuk a gondolatát, és a táblán oda lépjünk, ahová éppen irányítani szeretne bennünket, hogy a meccset megnyerje.

Erről szó sincs.

A városállamban - ahol Rómához képest féláron lehet cigarettát vásárolni - csak a pápa szeghetné meg a törvényt, ám ő nem dohányzik.

A táblán nekem kell lépnem, nekem kell gondolkodnom, körülnéznem, otrivin mentolos orrspray a helyzetemet és úgy megtenni a lépéseket. Azonban minél szorosabb harmoniában vagyok Istennel, annál inkább tudom látni a helyzetemet az ő szemével.

A hit fölemel, közel emel az Úrhoz, és azért tudok világosabban látni az életemben, ha hiszek, ha Istennel szoros kapcsolatban vagyok, mert akkor nem veszek el a részletekben, hanem fölülről látva tudom értékelni önmagamat, az életemet. A hivatás hívás, amelyet szent atyák a dohányzás ellen vagy amelytől elfordulok, vagy amellyel egyáltalán nem törődöm. Ez utóbbi hozza a boldogtalanságot, a céltalanságot, a bolyongást.

 • Imák minden helyzetre - Krisztus Szeretete Egyház weboldala
 • Melyik hold jobb, ha leszokni a dohányzásról

Minél erősebb a hitem, annál tisztábban látom, hogy mi a dolgom, szent atyák a dohányzás ellen annál nagyobb erőm lesz, hogy azt kövessem és ki is tartsak benne. De csinálhatok mást is.

Azonban ennek mibenlétét nem mindig értik pontosan az orthodox keresztények sem. Ebben az írásban szeretném áttekinteni a Szentséggel kapcsolatos azon kérdéseket, amelyekkel a leggyakrabban találkozhatunk a lelkipásztori gyakorlatban. Mi tehát a Bűnbocsánat Szentsége? A bűnbocsánat az a Szentség, amely során a keresztény bűneit megbánja és megvallja a pap jelenlétében és Istentől bűnbocsánatot és bűnei alól feloldozást nyer.

És akkor sincs elfuserálva az életem. A Teremtő zseniálisan nagy mester. Az én elrontott lépéseimet is helyre tudja hozni.

IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT

Nincs végérvényesen elrontott élet. Mindenből lehet jó formálni. Persze, a következmények megvannak. Ha már valakinek felelőtlensége miatt született gyermeke, akkor nyilván legalább 18 évig nem lehet belőle szerzetes, amíg föl nem neveli azt a gyermeket.

Akkor a gyermekkel új feladatot ad neki az Úr. Mindig újra és újra meg lehet újítani az életünket. De tény, hogy érdemes keresni az Istentől nekem szánt hivatást, és azt kibontakoztatni. Akkor leszek a legboldogabb. Mindenkinek, aki Mária ünnepen született, védőszentje a Szűzanya? Például, aki Nagyboldogasszony napján született, annak is?

Válaszát előre is köszönöm: István Igen.