iatabor.hu - Fórum - A dohányzás olyan, mint az orosz rulett

Hold a Bakban leszokni a dohányzásról

A Lilith ugyanis a megváltást szükségessé tevő abszolút létjelenség, amely valósággal ki kényszeríti, ki provokálja az abszolőt létből És ugyanakkor az abszolút lényből: az un. Istenből a teremtés jelenségét és folyamatát.

A legkorábbi időkben egyes vallások istenségnek tekintették a Holdat. Az ókorban a sumérok, a görögök és a rómaiak is megneveztek holdistenségeket, s mivel nőnek tartották, a görögök például Szelénének, a rómaiak Lunának nevezték el.

Ezért Lilith asztronómiai megfelelője pl. A Lilith az öncélú, indokolatlan és szándéktalan sóvárgást, a másra, a másságra való vágyakozást, a szokottól eltérő főként szexuális élményekben való részesülésre való vágyakat, valamint az e vágyakkal együtt járó, általában szexuális jellegű homályos és személytelen fantáziálásra és önámításra, önáltatásra, szédelgésre és tévelygésre való "természetes" hajlamokat, vagyis a saját sors-rontásra való késztetéseinket testesíti meg a horoszkópban.

Ezért, a LILITH diszharmonikussá, negatívvá, azaz ellentétes irányúvá és szélsőséges természetűvé változtatja annak a konstellációnak az erőterét, amelyben áll.

Szerző: Darklady Hogyan szoktam le a dohányzásról? Mi tagadás, gyakran jelezhetnek is ilyen jellegű élményeket.

Mivel az adottól mindig-másságra, más helyzetre és állapotra való sóvárgásnak, vagy a mássággal szembeni téves viszonyulási önkéntelen késztetéseknek az egyénre lebontott jellegzetességeit jelzi, és a legnagyobb másság az életünkben a miénkkel ellentétes más nemű lények világa, természetesen a Lilithnek jelentős szerepe van a rejtett, vagy nyílt téves viszonyulási reflexeinknek a kimutatásában, a szexuális vonzódásainkban, szokásainkban és a szerelemről, szexualitásról való, spontán fantáziálási reflexeinket illetően.

Vagyis, szélsőséges esetben, a szexuális devianciákra való hajlamoknak a kimutatási lehetőségében. Ugyanakkor a Lilith jelzi az anyának a férfiakról alkotott negatív jellegű tévképzeteit is a szülött hold a Bakban leszokni a dohányzásról megelőző időszakban. Éppen azért, mert ez a személyiségünk legrejtettebb vonásait tárja fel, a horoszkóppal való ismerkedésnek a legfontosabb része a Lilithnek a pozícióját a Lilith jegy- és házhelyzetét megismerni és azt az életterületet, amelyre az a horoszkópház utal, ahol a személyes Lilithünk áll, nagyon óvatosan, maximálisan éberen figyelni és kezelni.

A dohányzás lelki háttere

Annak minden belső és külső negatív megjelenési formájától óvakodni, nem hagyni magunknak, hogy az ennek az életterületnek a jellegzetes problémáiba különösebben beleéljük magunkat, mert ezeken a területeken nincs ahogy tisztán lássuk, nem vagyunk képesek józanul megítélni azt, hogy hol és kinél van az igazság. Sőt: általában pontosan az ellenkezőjét látjuk mindannak, ami spirituális és kauzális szempontból értékes, értelmes és valóságos tény és éppen akkor haladunk a csőd és a bukás irányába, amikor úgy képzeljük, hogy a sors kegyeltjeként, végre a mennyország fürdőjében lubickolhatunk.

Asztrológiai zsargonra egyszerűsítve, úgy is mondatjuk, hogy a horoszkópban a Lilith teljesen átalakítja annak a jegynek és hold a Bakban leszokni a dohányzásról a háznak az erőterét, amelyben található, annak a legzavarosabb és legkárosabb negatív megnyilvánulási formáira, vagy éppenséggel a szöges negatív!

Nem csak mások által vagyunk félelmetesen könnyen becsaphatók és félrevezethetőek azokban az életkörökben és azoknak az ősideáknak az eszme rendszerei szintjén, ahol a Lilith jelentkezik a horoszkópunkban személyiségünkbenhanem elsősorban önmagunkat vezetjük félre a legmagasabb tudatossági szinteken és a legnaivabb módon.

Hold az állatöv energiát, sikert és jó szerencsét a szerelemben, ügyek

Mindaddig, amíg elsősorban a saját Lilithez kötődő téveszméinket és rögeszméinket, a saját önfélrevezetési késztetéseinket és e késztéseknek megfelelő gondolkozási képleteket fel nem ismerjük és folytonosan leleplezve fel nem oszlatjuk, az illető eszmerendszerekre és gyakorlati életkörökre jellemző betegségeket, és zavaros sorshelyzeteket is folyamatosan létrehozzuk. Ugyanis nem véletlen az, hogy a Lilith asztronómiai megfelelője, az örökké a semmibe örvénylő, minden anyagot és fényt elnyelő fekete lyuk.

a könnyű dohányzás fáj akaraterő, hogyan lehet leszokni a dohányzásról

Lilith pozíció kiszámítási táblázat Egy személyi horoszkópban úgy találjuk meg a Lilith pozícióját, ha a Kos nulla fokához hozza adjuk a születési napunknak megfelelő, az alábbi táblázatokból kiválasztott és egymással össze adott körív fok-értékeket: Születési évnek megfelelő fok-érték Kozma Szilárd születési napja:november Ennek megfelelően, az évnek megfelelő fok érték: 15O, 59 fok A november nek megfelelő fokérték, kb.

Mindez összeadva,4O fok. A Kos nulla fokától számítva tehát, a Mérlegnek a 6, 4O fokához jutunk. Kozma Szilárdnak a Lilithje tehát a Mérleg 6,4O fokán található a személyi horoszkópjában.

  1. iatabor.hu - Fórum - A dohányzás olyan, mint az orosz rulett
  2. A dohányzás lelki háttere | Asztrotitkok
  3. Hogyha ezeket nem tartod be, a szervezeted a hiányokból illetve valamilyen többletekből adódva valahogyan reagálni fog.
  4. A dohányzásról való leszokás befolyásolja a potenciát
  5. Hogyan lehet leszokni a mágnesekről
  6. Leszokni a dohányzó naplót

LILITH A KOSBAN A Lilithnek ez a pozíciója arra utal, hogy az a személy akinek a sorsképletét vizsgáljuk, mint minden olyan személy, akinek tűz jegyben van a Lilithje, vagy a Sárkányfarka, önérvényesítési és önkifejezési nehézségeket okozó, vagyis személyi — öntudat kifejlesztési nehézségeket okozó karmikus programmal érkezett a világra. Mivel a Kos jegy, mint morfogenetikus spirituális erőtér a feltétel nélküli ős-teremtés határozottságát és célirányultságát testesíti meg, a benne álló Lilith, mindennek a negatív kifejeződési formáit fogja mutatni: az öncélú agresszivitást, vagy az őszinte és egyértelmű megnyilvánulástól és önkifejezéstől való irracionális félelmet, a gyávaságot, és a háttér-taktikázást.

A túlfűtött, élénk érzékisége is gyakran nyilvánvaló, de az is megtörténhet, hogy a személyisége nagyon nehezen hozzá férhető mélységeiben rejtőzik. De ennek ellenére is, az ő érzékiségének mindig és mindenféle körülmények között, meg hold a Bakban leszokni a dohányzásról nyilvánulnia, különben nem érzi jól magát, sőt: még bele is betegedhet.

Jellemző még a személynek az a nyílt, vagy rejtett törekvése is, hogy különböző stratégiákkal és taktikákkal bebiztosítsa, megvédje és érvényesítse saját akaratát, érzelmi tendenciáit, alapkésztetéseit. Mindez annak köszönhető, hogy a szülött fogantatása időszakában, az édesanyja valamiért nyílt vagy fojtott és rejtett harcban állt a másik nem képviselőivel például a férjével, vagy a saját apjával, illetve a horoszkóp-tulajdonos személynek az apjával, vagy anyai hold a Bakban leszokni a dohányzásról köszönhetően a személy vagy fél rejtetten a másik nem képviselőitől, vagy önkéntelenül le akarja tiporni és igába akarja hajtani azokat.

Bejegyzés navigáció

Nők esetében férfi - gyűlölet és a papucskormány bevezetésére való önkéntelen hajlam, hold a Bakban leszokni a dohányzásról a férfi partnerekből félelmet, vagyis, látszólag, indokolatlan agresszivitást, szélsőséges esetekben kegyetlen cselekedeteket, irracionális impulzivitást válthat ki.

Erősen diszharmonikus hold a Bakban leszokni a dohányzásról esetén az egyént a meggondolatlanságig és az agresszivitásig elmenő impulzivitás jellemzi minden hold a Bakban leszokni a dohányzásról, szavában és gondolatában. Keresi a harcot, a kihívásokat, a provokációt, az agresszív reagálási lehetőséget. Szüntelenül próbára teszi partnerei ellenálló és türelmi képességeit. Mindennek mélyen a személy kielégülni nem tudó, öntudatlan szexuális becsvágya és öncélú önérzeteskedése rejtőzik.

Erősen támadott Hold, Uránusz, Szaturnusz, Plútó és Neptunusz esetén lehetségesek az epilepsziás kórtünetek is, vagy legalábbis az epilepsziára való hajlam, amit pozitív és szellem-orientált életrenddel, hústól és állati zsíroktól mentes étrenddel fel lehet oldani. A szülött érzékisége stabilitásra tőr, de két végleten belül: mikor hajlamos a teljes kialvásra, mikor fordítva: annyira eluralkodik a szülött vágyain és képzeletvilágán, hogy fennáll annak a veszélye, hogy az egész gondolat és cselekvés világát és így a lelkét is teljesen a birtokába vegye.

Ez természetesen végzetes féltékenykedési hajlamainak a betegesen hold a Bakban leszokni a dohányzásról megjelenéséhez vezethet.

hold a Bakban leszokni a dohányzásról

A szülöttnek a birtokhoz, a vagyonhoz, az agyagi javakhoz és ezáltal természetesen a pénzhez való viszonya zavart: ritkábban, elutasítja a pénzkeresést, vagy ami gyakrabban megtörténik: csak a pénzt, az anyagi javakat tekinti minden érték mércéjének.

Ezért mindenképpen pénzügyi zavarok, vagy tragikus anyagi csődök kísérik életét. Mind a két életterületen túlérzékeny, akit cselekedeteiben és gondolataiban egyaránt a birtoklási és a szerzési vágyból eredő féltékenység és uralkodási mánia vezérel.

Spirituális Anya: december

Esetleg neki vannak olyan tudattalan és önkéntelen késztetései, hogy birtokolják és kisajátítsák mint egy birtoktárgyat. Ennek okáért állandóan összevegyíti szerelmi érzéseit és szexuális kielégülési vágyait a pénzügyeivel, birtok -és vagyonszerzési ügyleteivel. Ezek után nem csoda ha szerelmei szeretői és élettársa kifosztják és kiforgatják vagyonából, vagy önkéntelenül és közvetve, de anyagi károkat okoznak számára, vagy különböző gazdasági eljárásokkal lekötelezik és magukhoz kötik anyagilag.

Szélsőséges esetben, az is megtörténhet, hogy a személyt eladják szexuális eszközként mint egy vagyontárgyat.

Holdhatások testre és lélekre

Ugyanakkor arra is hajlamos, hogy elhárítsa magától a szülői szerep felvállalását és akkor is védekezzen a gyermekáldás ellen a kedvezőtlen anyagi helyzetére hivatkozva, ha ez, józan ésszel megvizsgálva, egyáltalán nem indokolt. Hold a Bakban leszokni a dohányzásról kell tanulnia egymástól jól külön választani e két féle érzési és ösztön - világát, vagyis azt, hogy a kettő semmiképpen nem befolyásolhatja és nem feltételezheti egyik a mást, nem lehet egyik a másik kárára.

A Hold hatása anyára és gyermekre Az utóbbi évtizedekben a geofizikusok egyre világosabban látják, hogy az űr és a Föld természeti folyamatai összefüggenek.

LILITH AZ IKREKBEN Ez a pozíció az egyik legveszélyesebb karmára utal, mivel az a személy, akinek a sorsképeltében jelentkezik erős hajlammal rendelkezik a kettős tudattal és személyiséggel való rendelkezésre, annak következtében, hogy az amit képzel ő a szellemi és a gyakorlati valóságról nem egyezik magával hold a Bakban leszokni a dohányzásról tényleges realitással, és ez az eltérés annyira súlyos szokott lenni, hogy a személy rend szerint nem veszi észre még azt sem, hogy az amiben él ő a hétköznapi valóságban, vagyis az ő gyakorlati élethelyzete, ami egészen pontosan tükrözi az ő gondolat- és képzeletvilágát, teljesen eltér azoktól az erkölcsi és világnézeti elvektől, az eszméktől és eszményképektől amiket ő a magáénak vall.

Azt tehát hogy egyet — általában nagyon szívhez szólóan szép és nagyon érdekes és logikusnak tűnő dolgokat - vall ő hold a Bakban leszokni a dohányzásról, hogy hogyan kellene élnie és vezetnie az életét és a sorsát, miközben a gyakorlati sors-helyzete eléggé nyomorúságos, illetve ésszerűtlen és nagyon bizonytalan.

hold a Bakban leszokni a dohányzásról

hagyja abba a dohányzást, köpködést

Ráadásul ennek következtében, állandóan bújócskáznia, és bizony gyakorlatilag hazudnia kell, ahhoz, hogy az általa előadott eszméket és elméleteket valahogyan elfogadtassa a környezetével, hallgatóságával, mivel állandóan kidugja a lábát egy - egy olyan valóság elem, amely nem egyezik az elmélettel, illetve egy — egy olyan mondat, vagy állítás, amely már első látásra is sántít a tárgyi valósággal való összehasonlításkor.

A rendkívüli elmélet-hajhászásban a szülött hajlamos még az érzékiség ésszerűsítésére is, vagy annak az elméletivagy erkölcsi okokból való elutasítására. Ezért a szülött inkább hajlamos a szerelemmel kapcsolatos levelezésre, írásra vagy ilyen jellegű olvasmányok beszerzésére, vég nélküli böngészésére és átélésére, mint a konkrét szexuális párkapcsolat tényleges vállalására.

A Lilith gyenge ebben a jegyben, mert a gondolkodás uralma alatt hold a Bakban leszokni a dohányzásról, így ösztönös hajlamai semlegesítődnek, gyengék, szerelmi partnerei nagy csalódására és bánatára. Erősen diszharmonikus helyzetben hideg és a perverzitásig menően kegyetlen gondolkozást jelent, amely gyakran egy kamaszkori ki nem hold a Bakban leszokni a dohányzásról érzelmi csalódásnak az eredménye. Ilyenkor nagy az intellektuális összetévesztések lehetősége, valamint a szexuális meghasonlottság, a biszexualitás és a szétszórtság.

Életfeladata, amit a szülött elutasít élete első szakaszában, pontosan abban áll, hogy képessé tegye magát a szexualitás mély érzelmi átélésére, a kudarcok vállalásán keresztül történő harmonizálására, lemondva az öncélú értelmezések önbutító és öntévesztő, izgalmasnak látszó, de valójában steril élvezetéről.

Hogyan szoktam le a dohányzásról ?

A legfőbb és legfontosabb probléma viszont, amire ez a Lilit-pozíció utal, a kettős személyiség tudat, a kettős identitástudat megjelenésére való hajlam, vagyis a folytonos kétirányú sorsrendezésre való gondolkozás, és az abból eredő, önkéntelen kételkedés mindenben és mindenkiben? Mindezen túl, a szülött karmikus adósságot kellene törlesszen a felnőtti élete első szakaszában a családtagjaival, főként gyermekeivel szemben.

Mivel ez komoly hold a Bakban leszokni a dohányzásról terhekkel és megpróbáltatásokkal jár, megtörténhet, hogy a szülött el akarja hárítani és elutasítja, vagy egyenesen megtagadja és elhagyja a családját. Vagy, éppen azért, mert a karmikus terhei miatt lázad és az azoktól való szabaduláson ábrándozik titokban, megtörténhet, hogy ő lesz az, akit elhagynak gyermekestől.

Az érzékiség ugyanakkor nagyon titkolt, miközben időnként törvényt bontva és erkölcsi gátakat szakítva a felszínre tőr.

A szexuális fantázia serkenti a rendkívüli élményekre való vágyakozást és ez szerelmi vágyak formájában fokozódik, ami önmagában is problémát okozhat, de ráadásként, a fantázia a több partneres viszonyok lehetőségének a képzeteire tér vissza állandóan, ami ilyen jellegű élettársi viszony kialakításában is családi háromszög: egy élettárs és egy — két tudott, vagy rejtett szerető kifejeződhet.