Alföldy Jenő: Koppintások (Z-könyvek)

Hagyja abba a dohányzást századszor és örökre

Valahol csengőszó hallatszott. Kinyílt az előszobába vezető ajtó. Megengedik, uraim? Azok négyen némán elhagyták a dolgozószobát, némán keresztülmentek a fogadószobán, némán az előszobán, és hallani lehetett, ahogy súlyosan és döngve becsapódott utánuk a főkapu. A kutya hátsó lábára állt, és Filipp Filippovics előtt a namáz [9] pózába vágta magát. A paradicsombéli hagyja abba a dohányzást századszor és örökre díszített, széles fekete szegélyű tányérokon vékonyra szelt lazac és marinírozott angolna volt.

Egy súlyos deszkán gyöngyöző sajt és egy hóval körülrakott ezüsthordócskában kaviár. A tányérok között néhány vékony kis pálinkáspohár és három kristálykancsócska állt más és más színű vodkával.

MIHAIL BULGAKOV: KUTYASZÍV

Mindezek egy kis márványasztalkán helyezkedtek el, az asztalka pedig egy faragott tölgyből készült hatalmas tálalóhoz csatlakozott, amely üvegek és ezüstök fényét ontotta. A szoba közepén súlyos, koporsószerű asztal állt, fehér abrosszal leterítve, amelyen két teríték várakozott, valamint pápai tiara formájúra hajtogatott szalvéták és három sötét palack.

  • LEV TOLSZTOJ: BÁL UTÁN
  • Melyik gyökér segít leszokni a dohányzásról

Zina behozott egy fedett ezüsttálat, amelyben valami fortyogott. Az edény irányából olyan illat áradt, hogy a kutya szájában azonnal összefutott a nyál.

És ha akar egy jó tanácsot: ne az angolból töltsön magának, hanem a közönséges orosz vodkából. A megharapott jóképű férfi - köpeny helyett immár rendes fekete öltönyben - megrántotta széles vállát, udvariasan elmosolyodott, és a színtelen vodkából töltött. Darja Petrovna házilag készíti ezt a remek vodkát. Maga meg tudja mondani, mit fognak még kitalálni?

  1. Она была просто раздосадована, и часть этой ее досады фокусировалась на Хедроне.
  2. Mellkasi nyomás középen
  3. Alföldy Jenő: Koppintások (Z-könyvek)
  4. Последний, фактически управляя городом, имел тем не менее досуг для десятков одновременных дискуссий со всеми осмелившимися померяться с ним разумом.
  5. MIHAIL BULGAKOV: KUTYASZÍV

Bormental doktor, nagyon kérem, kóstolja meg ezt, és ha azt mondja, hogy ez A harapásos követte a példáját. Filipp Filippovics szeme ragyogni kezdett. Feleljen, tisztelt doktor. Jegyezze meg, Ivan Arnoldovics, hogy hideg előételt és levest csak azok a földbirtokosok esznek a vodkához, akiket még nem nyuvasztottak meg a bolsevikok.

Az az ember, aki csak egy kicsit is ad magára, meleg előételt eszik. Márpedig a moszkvai meleg előételek között ez az első számú. Valamikor nagyon jól készítették a "Szlavjanszkij bazar"-ban.

LEV TOLSZTOJ: BÁL UTÁN

Ki van éhezve a szerencsétlen. Ezután a tányérokból rákok illatfelhője szállt föl. A kutya úgy ült az abrosz árnyékában, mint egy lőporraktár őre, Filipp Filippovics pedig a gallérjába gyűrte a merev szalvéta csücskét, és így prédikált: - Az étel, Ivan Arnoldovics, igen ravasz dolog.

Enni tudni kell, és képzelje, az emberek többsége egyáltalán nem tud enni. Nemcsak azt kell tudni, hogy mit együnk, hanem azt is, hogy mikor és hogyan - Filipp Filippovics sokatmondóan megrázta a kanalát. Úgy bizony. Hogyha azt akarja, hogy jó legyen az emésztése, volna egy jó tanácsom - ne beszéljen evés közben a bolsevizmusról és az orvostudományról. És isten őrizz, hogy ebéd előtt szovjet újságokat olvasson.

De hiszen más nincs. Tudja, harminc megfigyelést végeztem a klinikán. Na és mit gondol, mi derült ki? Azok a páciensek, akik nem olvasnak újságot, kitűnően érzik magukat. Azok pedig, akikkel szándékosan olvastattam a Pravdát, elkezdtek fogyni. Rossz térdreflex, hagyja abba a dohányzást századszor és örökre étvágy, nyomott lelkiállapot.

De mi ütött belém? Én magam kezdtem az orvostudományról beszélni. Együnk inkább.

Filipp Filippovics hátradőlt, csöngetett, és a meggyszínű függönynél megjelent Zina. A kutya egy vastag, halványszínű tokhaldarabot kapott, de nem ízlett neki, rögtön utána pedig egy véres rostélyosdarabot Amikor behabzsolta, hirtelen úgy érezte, hogy csak aludni akar, és többé látni se bír semmilyen ételt.

Ebéd után dohányozni pedig ostobaság. A kutya fejét mellső lábára fektetve szundikált. Felülről és alulról karének hallatszott, amelyet letompítottak a falak és a szőnyegek. Filipp Filippovics csöngetett, és belépett Zina.

Kénytelen leszek elutazni, de vajon hová, ez a kérdés.

Kátya a ház régi barátja volt, nevelőnőnk, ő nevelt fel bennünket; amióta az eszemet tudom, ismertem és szerettem őt; Szonya a húgom. Zordon, szomorú telet töltöttünk öreg pokrovszkojei házunkban. Hideg, szeles idők jártak, az ablakokat befútta a hó, majdnem állandóan be voltak fagyva, s nem lehetett kilátni rajtuk; jóformán egész télen nem mentünk sehová. Vendég is ritkán járt hozzánk, s aki jött, nemigen hozott jókedvet és derűt a házhoz. Mindnek bánatos volt az arca, mind halkan beszélt, mintha attól tartana, hogy felébreszt valakit; nem nevettek, csak sóhajtoztak, gyakran sírtak, ha rám vagy a fekete ruhás kicsi Szonyára esett a tekintetük.

Úgy fog menni minden, mint a karikacsapás. Először minden este kornyikálás, aztán a klozetban befagynak a csövek, aztán megreped a gőzfűtés kazánja és így tovább.

  • Razumihin egy percig hallgatott: - Mindig értelmes fiú voltál, és nem bolond.
  • Tartalomjegyzék KGY jutalmazottak.

Kampec a Kalabuhovnak. Ugye ismer? Én a tények és a megfigyelések embere vagyok. És a megalapozatlan hipotézisek ellensége vagyok. És ezt igen jól tudják nemcsak Oroszországban, de Európában is.

leszokni a dohányzó programról a számítógépen

Ha én egyszer valamit mondok, akkor annak az alapja valamilyen tény, amiből levontam a következtetést. És íme a tény: a mi házunk fogasa és kalucsnitartója. Nem a kalucsnitól függ a boldogság - gondolta a kutya - de ez az ember csodálatos. És ez alatt az idő alatt, egészen márciusáig, nem fordult elő egyetlen eset sem, és ezt aláhúzom piros ceruzával: egy sem, hogy a lépcsőházból a lenti, nyitott főbejárati ajtó mellől eltűnt volna akár egyetlen pár kalucsni is.

Akkorra én már túl a réven.

Vegye figyelembe, hogy ebben a házban tizenkét lakás van, és hozzám betegek is járnak. Tizenhét márciusában egy szép napon eltűnt az összes kalucsni, köztük az én két páram is, valamint három bot, egy kabát és a portás szamovárja. És azóta a kalucsnitartó megszűnt létezni. Már nem is lehet-e fejfájás a dohányzás miatt a gőzfűtésről. Nem beszélek. Legyen: ha egyszer szociális forradalom van, nem kell fűteni.

dohányzó intézet a dohányzásról való leszokás semmi egyszerűbb

Bár ha egyszer lesz rá időm, beleásom magam az agykutatásba és bebizonyítom, hogy ez az egész szociális zűrzavar egyszerűen beteges lázálom De, mondom én, amikor elkezdődött ez az egész história, miért kezdett mindenki piszkos kalucsniban és csizmában járni a márványlépcsőn? Miért kell a mai napig lelakatolni a kalucsnikat?

És még katonát is állítani mellé, nehogy elvigye valaki? Miért szedték fel a szőnyeget a főlépcsőn? Csak nem Karl Marx tiltja meg, hogy szőnyeg legyen a lépcsőn? Csak nem Karl Marxnál van valahol kimondva, hogy a Precsisztyenkán a Kalabuhov-ház kettes lépcsőházát be kell deszkázni, és a hátsó udvaron keresztül kell körbemenni?

Kinek kell ez? Az elnyomott négereknek?

Vagy a portugál munkásoknak? Miért nem tudja a proletár lent hagyni a kalucsniját, és miért piszkítja be a márványt? Szó sincs róla! A proletár hord kalucsnit, és az a kalucsni az enyém! Ugyanaz a kalucsni, ami ezerkilencszáztizenhét április tizenharmadikán tűnt el. Ki emelte el - ez a kérdés. Nem lehet. A burzsuj Szablin? Filipp Filippovics a mennyezet felé bökött. Nevetséges még feltételezni is. A cukorgyáros Polozov? Filipp Filippovics oldalt mutatott. Semmi esetre sem!

Bizony kérem. De legalább húznák le a kalucsnijukat a lépcsőn! Filipp Filippovics kezdett bíborszínt ölteni. Miért vitték el a virágokat a lépcsőfordulóból? És a villany, ami húsz év alatt nem emlékszem rá, hogy kétszer kialudt volna, mostanság miért alszik ki rendszeresen havonta egyszer?

Bormental doktor, a statisztika szörnyű dolog. Ön, aki ismeri az utolsó munkámat, jobban tudja ezt, mint akárki más. Ön legyen az utolsó, aki használja ezt a szót.

Alföldy Jenő

Ez csak káprázat, füst, fikció! Egy kampós bottal járó vénasszony? Egy boszorkány, aki kiverte az összes ablakot, és eloltotta az összes lámpát? Ilyen, hogy összeomlás, egyáltalán nincs is!

hagyja abba a dohányzást századszor és örökre

Mit ért ezen a szón? Ha bemegyek a vécébe, és - már megbocsásson a kifejezésért - a vécékagyló mellé vizelek, és így fog tenni Zina és Darja Petrovna is, akkor a vécében bekövetkezik hagyja abba a dohányzást századszor és örökre összeomlás. Következésképpen az összeomlás nem a klozetokban van, hanem a fejekben. Ezért, amikor ezek a baritonok azt kiabálják, hogy "harcolj az összeomlás ellen!

Filipp Filippovics arca úgy eltorzult, hogy a harapásos eltátotta a száját. Esküszöm önnek, nevetnem kell! Ez azt jelenti, hogy mindegyikük saját magát kell verje.

Alföldy Jenő

És majd ha kiveri a fejéből a világforradalmat, Engelset és Nyikolaj Romanovot, az elnyomott malájokat és az efféle hallucinációkat, és a saját portáján söpör, azaz elvégzi azt, ami a dolga, akkor az összeomlás magától eltűnik. Két istent nem lehet szolgálni! Nem lehet egy és ugyanazon időben villamossíneket söpörni és holmi spanyol rongyosok sorsát intézni! Ez senkinek sem fog sikerülni, doktor, a legkevésbé az olyan embereknek, akik a fejlődésben kétszáz évvel vannak elmaradva Európától, és mindmáig nem tudják rendesen begombolni a saját nadrágjukat!

Filipp Filippovics kezdett belemelegedni. Sasorrán kitágultak az orrlyukak. Miután erőt merített a bőséges vacsorából, úgy dörgött, mint egy próféta, és feje ezüstösen csillogott. Szavai úgy hagyja abba a dohányzást századszor és örökre az alvó kutyára, mint valami tompa föld alatti moraj. A kutya álmában hol a buta sárga szemű baglyot látta, hol a piszkos fehér süveges hóhér ronda pofáját, hol Filipp Filippovics hetyke bajuszát, amelyet éles villanyfény világított meg, hol szán álmos csikorgását hallotta, amint elhalt, és a gyomrában nedvekben úszva emésztődött a szétmarcangolt rostélyosdarab.

Bár ahogy elnézem, amúgy is annyi pénze van, mint a pelyva.

hagyja abba a dohányzást századszor és örökre dohányzás káros

Ez és csak ez a megoldás. És teljesen mindegy, hogy számtáblája van vagy vörös simléderes sapkája. Minden ember mellé rendőrt kell állítani, és meg kell bízni ezt a rendőrt, hogy mérsékelje állampolgáraink énekkitöréseit. Maga azt mondja - összeomlás. Én pedig azt mondom magának, doktor, hogy a házunkban, sőt semmiféle más házban semmi sem fordul jobbra mindaddig, amíg le nem csillapítják ezeket az éneklőket!

És mihelyt abbahagyják a koncerteket, a helyzet magától megjavul. Mellesleg ez is egy olyan szó, amit képtelen vagyok elviselni. Abszolúte nem lehet tudni, mi rejlik mögötte. Az ördög tudja. Úgyhogy azért mondom: ennek a bizonyos ellenforradalomnak nyoma sincs a szavaimban. Csak józan ész és élettapasztalat van bennük.